Φωτογραφίες

"Η δύναμη μας αναβλύζει και απο την πληγή μας όταν δεν αφήνουμε το πόνο να καθορίζει την ύπαρξη μας"