Interviews

Plan Be Mag
Thursday, May 3rd 2018
Interview of Mr. Menelaos Kanakis to Mr. Gianni Moutso
Whole interviewCosmosFM New YorkYearly
Thursday, April 19th 2018
Interview of Mr. Menelaos Kanakis to Mr. Pano Satzoglou
Listen to the interviewAntiklidi
Thursday, April 12th 2018
Interview of Mr. Menelaos Kanakis to Mrs. Elena Dacoula
Whole interviewATHENS Voice
Thursday, April 12th 2018
Interview of Mr. Menelaos Kanakis to Mrs. Elena Dacoula
Whole interviewRadio 90.4FM Kanali Ena – Piraeus
Tuesday, March 13th 2018
Radio Interview of Mr. Menelaos Kanakis to Mr. Panagiotis Fitras
Whole interview (55 min)
Interview closing - (10 min)