Μενέλαος Κανάκης

Ψυχολόγος - Κοινωνικός λειτουργός
Συστημικός - Υπαρξιακός Ψυχοθεραπευτής
Συντονιστής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ΕΕΣ
Μουσικοσυνθέτης